Vision – Værdier

Vision
Elitesport Vendsyssels vision er, at man fremover skal være det naturlige samlingspunkt for etablerede divisionsspillere og yngre talenter. Der skal etableres en fødekæde af spillere i klubregi, så Elitesport Vendsyssel selv udvikler spillere kontinuerligt, til at kunne deltage på klubbens to hold. Elitesport Vendsyssel skal sikre sin vision gennem at opbygge sportslige rammer, som hele tiden skal optimeres, så man giver spillerne og talenterne de optimale forhold, og derved skabe forhold der animerer til konstant udvikling både individuelt og holdmæssigt. Elitesport Vendsyssel skal udvikle/ udbygge rammerne, så man kan agere talentudviklingsmiljø for de større klubber i ligaen. Man øger derved muligheden for at bibeholde disse unge talentfulde spillere i sporten, blandt andet ved at give dem spilletid i 1. division, hvorved de modnes og gøres klar til videre udfordringer i ”voksen” rækkerne. Liga talenterne som tager ophold hos Elitesport Vendsyssel er med til at give et udviklende og mangfoldigt træningsmiljø i samspil med de lokale spillere. Elitesport Vendsyssel skal være visionær og dermed ikke træde i andres fodspor, vi skal adskille os fra vores konkurrenters visioner.

Værdier
Ambitiøse: Elitesport Vendsyssel er en elitesammenslutning. Vi er her for at skabe resultater. Resultaterne skal ses andre steder end i tabellen, vi vil også etablere stor synlighed i mediebilledet i vores område. Vi er ambitiøse i vores mål og i udførelsen. Vores lyst til at vinde er meget større end vores frygt for at tabe.

Omstillingsparate: Elitesport Vendsyssel er en organisation som skal være i konstant udvikling. Det kræver, at alle skal være parate til enhver krævet omstilling, som er en del af Elitesport Vendsyssels udvikling.

Ansvarlige: Alle har et ansvar for egen udvikling. Vi har alle et ansvar for at skabe et fællesskab, som kan favne alle. Vi overholder indgåede aftaler i alle forhold. Vi tager i samarbejde med Hjørring og Frederikshavn kommune ansvar for at skabe gode sportslige muligheder i Vendsyssel.

Rummelige: Denne rummelighed skal indeholde en åbenhed overfor alt nyt og plads til mange forskellige personligheder, som kahave baggrund i forskellige kulturer.